123

De laatste fase.

Bij horloges:

Als alle werkzaamheden zijn gedaan is het tijd, om het uurwerk te testen. Hiertoe gebruiken wij één van de nieuwste types regelmachines. Hierop kunnen we de afwijking van het horloge zien en dit gelijk bijstellen. Ook zien we de amplitude van de balans weergegeven.

Dit alles geeft een goede indicatie van de conditie van het uurwerk en van de nauwkeurigheid ervan.

Na dit afregelen wordt het uurwerk verder afgebouwd met wijzerplaat en wijzers, gereed om weer met de horlogekast te worden gevoegd.

 

 

 

 

Na afmonteren van het uurwerk in de kast, met nieuwe dichtingen e.d., wordt het horloge getest op waterdichtheid. Hierbij gebruiken wij een waterdichtheidstester. Maximaal kunnen wij een horloge testen voor een diepte van 100 meter.

Deze tester meet de vervorming van de kast onder overdruk en onderdruk tot op 10 nm (0,00001 mm) nauwkeurig. Van de test wordt een print gemaakt met alle gegevens daarop.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij klokken:

Klokken worden na samenbouwen met de kast rechttikkend gemaakt en gedurende minimaal één week getest.

Vaak echter, zoals bij antieke klokken is een langere test periode noodzakelijk. Friese klokken blijven bijvoorbeeld minimaal 3 weken in controle.